Maitinimas

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse. Ugdytiniai maitinami 3 kartus
dienoje: pusryčiai – 8.30, pietūs – 12.00 ir vakarienė – 15.40 . Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių lopšelio, darželio ir priešmokyklinėje grupėse. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgiau kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami.

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m spalio 23 d. nr. 1-312 sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
1. Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1-46-3 ,,Dėl Mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir darbuotojų maitinimą ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės Tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-12-5 1, 3 punktų, 2009 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. 1-35-7 ir 2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr.1-36-11 1, 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktą;
2.2. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-11 ,,Dėl mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir darbuotojų maitinimą ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės Tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-46-3, 12 punkto pakeitimo“ 1 punktą;
2.3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. 1-16 ,,Dėl mokesčio už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir darbuotojų maitinimą ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės Tarybos  2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-46-3, pakeitimo“ 1 punktą.
3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Tvarkos aprašą žiūrėkite prisegtuke. papildymas1 papildymas2

 
 
1 maitinimo išlaidos EUR* 2 maitinimų išlaidos EUR* 3 maitinimų išlaidos EUR*
Lopšelio grupės vaikams
0,86 1,26 1,66
Darželio grupės vaikams
0,98 1,43 1,88
Priešmokyklinės grupės vaikams
0,98 1,43 1,88
 
Mokestis įstaigos reikmėms - 1,5 Lt/0,43 EUR už kiekvieną darbo dieną 
*
Atitikmuo eurais (pagal oficialų lito ir euro kursą - 3,45280 lito už vieną eurą