2019 m. sausio 10-11 dienomis direktorė Kristina Brinklienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Evelina Sutkienė dalyvavo Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos organizuotoje konferencijoje "Katalikiškojo ugdymo iššūkiai šiandien ir rytoj" Telšiuose. Dvi dienas buvo klausomasi puikių lektorių: vysk. Kęstučio Kėvalo, Laikinai einančio švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas Roko Masiulio, NKMA pirmininkės Rūtos Šalkauskienės, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovės Laimos Gudaitės, sesers Danguolės Gervytės, dalyvauta diskusijose ir vykdytos veiklos darbo grupėse. Buvo aptarti aktualūs nūdienos klausimai ir ieškoma sprendimo būdų norint išsaugoti katalikiškąsias mokyklas.