2019-01-29 Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogams vyko mokymai „Netinkamo elgesio tikslai ir įveikimo būdai“, kuriuos vedė lektorė Liudmila Nikolajeva. Mokymu metu buvo aptarti netinkamo elgesio tikslai, jų atpažinimas, aptarti įveikimo būdai ir tinkamos auklėjimo taktikos parinkimas. Pedagogai su lektore analizavo atvejus iš darbo patirties ir diskusijų metu ieškojo sprendimo būdų.