2019-03-29 minima Lietuvos narystė NATO. 15-ųjų metinių proga vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Paukštelių“ gr. ir priešmokyklinio amžiaus „Meškučių“ gr. vaikai, lydimi auklėtojų ir tėvelių, dalyvavo NATO vėliavos pakėlime Panevėžio Laisvės aikštėje bei karinės technikos parodoje.