2019-05-17 "Meškučių" grupės vaikai vyko į meninio ugdymo mokytojos Kristinos Miliškevičienės suorganizuotą edukaciją "Vargonai" Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Vaikai susipažino su vargonais, jų skambesiu ir net giedojo patys. Su šiuo grožiu vaikus supažindino vargonininkė Liuda Vėžytė.