Gavėniai įsibėgėjus, Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įvyko metodinės dienos renginys „Ieškokime gėrio aplinkui ir dalinkimė juo“. Metodinę dieną sveikinimo žodžiu pradėjo lopšelio- darželio direktorė Kristina Brinklienė. Rnginyje dalyvavo ir įstaigos kapelionas kunigas Rimantas Kaunietis. Remdamasis  švento Rašto mintimis kunigas ne kartą pabrėžė, jog Gėrį turi liūdyti pats žmogus, juk jis sukurtas pagal Dievo paveikslą.  Meninėje dalyje mažieji ugdytiniai pristatė spektakliuką „Dovanojantis medis“, skambėjo nuoširdžios dainelių melodijos. Darželio pedagogai dalijosi sukaupta patirtimi apie gėrio daigų puoselėjimą ugdymo procese. Renginio pabaigoje dalyviai dalijosi savo mintimis apie gėrį, užrašė linkėjimus ir pasiryžimus, kurie sužaliavo ant veidrodžio tapytame Gerumo medyje .