2017-11-11 lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės nariai, puoselėdami savo darželio vertybes, vyko į maldingąją kelionę į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną. Viešint vienuolyne dalyvavome šv. Mišiose, išklausėme paskaitą apie žmogaus širdį, susipažinome su vienuolyno taisyklėmis, dienotvarke, išskirtinumu. Po bendrų pietų turėjome galimybę išpažintims ir individualiems pokalbiams su vienuoliais.

Dėkojame auklėtojai Zitai Žilienei už organizuotą kelionę ir galimybę pabūti susikaupime.