2017-12-22 darželio atstovai, lydimi poros vaikų, vyko į teatrą "Menas" perduoti akcijoje "Įžiebkime gerumo žvakelę" surinktas lėšas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenei. Auka skirta šios mokyklos ikimokyklinei grupei įsigyti FM daugiadažnę (bevielę) girdėti padedančią sistemą. Minėtos įstaigos direktorė Danutė Kriščiūnienė labai padėkojo "Gintarėlio" bendruomenei už tokią gražią iniciatyvą ir įteikė mūsų vaikams didžiulę dėžę saldžių dovanų.