2019-03-08 Dalyvavome respublikinėje akcijoje "Gyvasis Tautos žiedas 2019" paminėdami Kovo 11-ąją

2019-03-07 Meninio ugdymo mokytoja Kristina ir logopedė Asta organizavo keleto vaikų apsilankymą pojūčių kambaryje, kuris yra įsikūręs Panevėžio apskrities viešojoje G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje

2019-02-28 Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai dalyvavo festivalyje „Spalvų ir dainų karuselė“, kurį surengė Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija. Mūsų darželio ugdytinius - priešmokyklinio ugdymo grupės mišrų ansamblį festivaliui parengė meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė, o Radvilę Senkutę - logopedė Asta Rinkūnienė. Didžiuojamės mūsų dalyviais!

2019-01-29 Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogams vyko mokymai „Netinkamo elgesio tikslai ir įveikimo būdai“, kuriuos vedė lektorė Liudmila Nikolajeva. Mokymu metu buvo aptarti netinkamo elgesio tikslai, jų atpažinimas, aptarti įveikimo būdai ir tinkamos auklėjimo taktikos parinkimas. Pedagogai su lektore analizavo atvejus iš darbo patirties ir diskusijų metu ieškojo sprendimo būdų.

2019 m. sausio 10-11 dienomis direktorė Kristina Brinklienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Evelina Sutkienė dalyvavo Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos organizuotoje konferencijoje "Katalikiškojo ugdymo iššūkiai šiandien ir rytoj" Telšiuose. Dvi dienas buvo klausomasi puikių lektorių: vysk. Kęstučio Kėvalo, Laikinai einančio švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas Roko Masiulio, NKMA pirmininkės Rūtos Šalkauskienės, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovės Laimos Gudaitės, sesers Danguolės Gervytės, dalyvauta diskusijose ir vykdytos veiklos darbo grupėse. Buvo aptarti aktualūs nūdienos klausimai ir ieškoma sprendimo būdų norint išsaugoti katalikiškąsias mokyklas.

 

Sveikiname visus ir kviečiame į šventinę renginių savaitę:

Vasario 25-26 d. 17.00 val.
Vaikų dovana tėvams muzikinis spektaklis
,,Kas yra Gimtadienis?“

Vasario 27 d. 10.00 val.
Gimtadienio fiesta vaikams su Svirpliuko draugais

Kovo 1 d. 13.30 val.

55-ojo gimtadienio renginys darbuotojams ir svečiams

Organizatoriai