2018-01-30 lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ lankėsi Panevėžio muzikos mokyklos mokytojai Virgilijus Tichanavičius ir Vaclovas-Robertas Sikorskis su savo mokiniais, kurie koncertavo darželio bendruomenei. Skambėjusi, klasika virtusi, muzika maloniai nuteikė ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus.

Mūsų mažieji buvo supažindinti su sintezatoriumi ir atskleistos jo paslaptys – išgauti įvairiausi mūsų aplinkos garsai.

2017-12-22 darželio atstovai, lydimi poros vaikų, vyko į teatrą "Menas" perduoti akcijoje "Įžiebkime gerumo žvakelę" surinktas lėšas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenei. Auka skirta šios mokyklos ikimokyklinei grupei įsigyti FM daugiadažnę (bevielę) girdėti padedančią sistemą. Minėtos įstaigos direktorė Danutė Kriščiūnienė labai padėkojo "Gintarėlio" bendruomenei už tokią gražią iniciatyvą ir įteikė mūsų vaikams didžiulę dėžę saldžių dovanų.

Akcija „Apelsinas“ suorganizuota Kristaus Karaliaus katedros kunigų kvietė miestiečius neužmiršti sergančių vaikų ir net ligoninėje jiems sukurti kalėdinę dvasią. „Paukštelių“ grupės vaikai ir jų tėveliai sunešė gražiai supakuotas dovanėles, kurias Kalėdų senelis antrąją Kalėdų dieną išdalins ligoninėje gulintiems vaikams.

 

Adventinę popietę organizavo priešmokyklinės "Meškučių" grupės pedagogės ir vaikučiai. Renginys užbūrė ramybe ir šiluma. Adventas - ne tik susikaupimo ir rimties, bet ir buvimo šalia, dalijimosi, apmąstymų laikotarpis. Tai galėjo pajusti kiekvienas, kuris šios šventės metu įsileido į širdį nors trupinėlį nuoširdumo sklandžiusio ore.

2017-11-16 mūsų įstaigos trijų grupių ugdytiniai lydimi auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų dalyvavo Laisvės aikštėje vykusiame Tolerancijos dienos paminėjime. Vaikai praeiviams dalino pačių gamintas gėles kaip draugiškumo, pagarbos, supratingumo, gerumo simbolį.

 

2017-11-11 lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės nariai, puoselėdami savo darželio vertybes, vyko į maldingąją kelionę į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną. Viešint vienuolyne dalyvavome šv. Mišiose, išklausėme paskaitą apie žmogaus širdį, susipažinome su vienuolyno taisyklėmis, dienotvarke, išskirtinumu. Po bendrų pietų turėjome galimybę išpažintims ir individualiems pokalbiams su vienuoliais.

Dėkojame auklėtojai Zitai Žilienei už organizuotą kelionę ir galimybę pabūti susikaupime.