Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis,
magistras;
mokytojas-metodininkas;
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija;
verslo vadyba ir administravimas;
meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;
pradinis ugdymas
Direktorė
Evelina Sutkienė
Aukštasis universitetinis,
magistras;
logopedė metodininkė
Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija; Socialinių institucijų vadybos 
Specialusis ugdymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė  Paršonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Albina Osteikienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Marijona Preidienė
Aukštasis,
auklėt. metodininkas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,
auklėtojas
Auklėtojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Bronė Šulskienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Zita Žilienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Inga Leonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis,
auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
Auklėtoja
Asta Ramelienė
Aukštasis,
vyresn. logopedas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Specialusis ugdymas
Logopedė
Neringa Jurevičienė
Aukštasis,
vyresn. mokytojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas;
meninis ugdymas
Meninio ugdymo pedagogė