Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis,
magistras;
mokytojas-metodininkas;
III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija;
verslo vadyba ir administravimas;
meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas;
pradinis ugdymas
Direktorė
Evelina Sutkienė
Aukštasis universitetinis,
magistras;
logopedė metodininkė
Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija; Socialinių institucijų vadybos 
Specialusis ugdymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė  Paršonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Albina Osteikienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Marijona Preidienė
Aukštasis,
auklėt. metodininkas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis,
auklėtojas
Auklėtojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Bronė Šulskienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Zita Žilienė
Aukštasis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inga Leonienė
Spec. vidurinis,
vyresn. auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis,
auklėtojas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
Ikimokyklinis ugdymas
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Rinkūnienė
Aukštasis,
vyresn. logopedas
Auklėtojo profesinė
kvalifikacija
Specialusis ugdymas
Logopedė