INFORMUOJAME, KAD PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 2018 M. BALANDŽIO MĖN. VYKDYS MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS, SKIRTĄ PASIRINKTI TINKAMĄ MAISTO PREKIŲ TEIKĖJĄ, GALINTĮ TIEKTI MAISTO PREKES. 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS

Lopšelis-darželis 'Gintarėlis' viešųjų pirkimų taisyklės 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSOS PAŽYMA

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ATASKAITA) REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2019 m. viešųjų pirkimų planas 

  Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutrčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2017 metus (Atn-3 forma)