INFORMUOJAME, KAD PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 2017 M. BALANDŽIO MĖN. VYKDYS MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS, SKIRTĄ PASIRINKTI TINKAMĄ MAISTO PREKIŲ TEIKĖJĄ, GALINTĮ TIEKTI MAISTO PREKES. 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS

Lopšelis-darželis 'Gintarėlis' viešųjų pirkimų taisyklės 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSOS PAŽYMA

SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ATASKAITA) REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2017m. planas 1 lapas 2 lapas

Mažos vertės pirkimų vykdymų informacijos pateikimas:

1.  Informacija apie pradedamą pirkimą

2.  Informacija apie nustatytą laimėtoją

3.  Informacija apie sudarytą sutartį