Mūsų įstaigoje svečiavosi "Garso" kino teatro specialistai, kurie "Saulutės" ir "Meškučių" grupių vaikams organizavo edukaciją apie kino kūrimą. Vaikai praleido laiką kūrybingai ir žaismingai bei "Išmoko" kurti filmą.

2019-12-20 Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" atstovės, direktorė Kristina, pavaduotoja Evelina ir logopedė Asta, vyko į Panevėžio šeimos namus perduoti per akciją "Įžiebkime gerumo žvakelę" paaukotų pinigų (265 eurai). Žmonių paaukoti pinigėliai už dekoruotas žvakeles padės pagerinti, mamų ir vaikų patyrusių smurtą šeimoje, gerbuvį Šeimos namuose.

 

2019-12-11 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko respublikinė konferencija „Katalikiškų principų integravimas į ikimokyklinio ugdymo turinį“. Konferencija skirta Lietuvos katalikiškoms ar katalikiškos krypties ikimokyklinio ugdymo mokykloms. Tikslas – katalikiškų principų ir tradicijų puoselėjimas siejant su šiuolaikinio ugdymo tendencijomis. Atvykę svečiai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pakruojo, Utenos ir Panevėžio darželių dalinosi savo gerąja patirtimi, analizavo aktualius klausimus. Konferenciją pradėjo J.E. Linas Vodopjanovas, konferencijos dalyvius sveikino Panevėžio miesto savivaldybės švietimo, mokslo ir jaunimo komiteto pirmininkė Loreta Masiliūnienė, savo įžvalgomis dalinosi Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkė Rūta Šalkauskienė. Vieningai kuriant šiltą, jaukią, artimą konferencijos atmosferą, net nepastebėjome kaip greitai ji baigėsi palikdama ore sklandantį pažadą ir vėl taip susitikti.

2019-11-05 tradiciškai minima Pyragų diena. Šią dieną pavyzdį mums rodė patys vyriausieji – priešmokyklinukai, kurie sutepė didelį pyragą ir vaišino darželio darbuotojus.

 

2019-10-31 jau antri metai iš eilės logopedė Asta prieš Vėlines skatina prisiminti išėjusius anapilin, o kai kuriuos ir užmirštus besiilsinčius netoliese darželio esančiose kapinaitėse. Visa lopšelio-darželio bendruomenė yra kviečiama surengti Vėlinių puokščių parodą, po kurios vaikai, lydimi grupės auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų, Vėlinių puokštes neša į netoliese esančias kapinaites ir pagerbdami mirusiuosius papuošia jų kapelius, uždega atminimo žvakeles, sukalba maldelę...

  

2019 m. rugsėjis-spalis Panevėžio lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Pirmą savaitę skatinome vaikus aktyviai judėti žaidžiant judriuosius žaidimus, mokėme taisyklingo kvėpavimo bei atsipalaidavimo pratimų. Antrą savaitę švietėme bendruomenę sveikos mitybos klausimais, skatinome vaisių ir daržovių vartojimą. Organizavome akciją „Pasidalinkime“, kurios metu surinktas daržoves ir vaisius vežėme į Panevėžio šeimos namus. Už tokias dovanas nuoširdžiai dėkojo Panevėžio šeimos namų direktorė Irma Zabulionytė. Trečią savaitę parengėme ir grupėse išplatinome lankstinuką su informacija apie miego reikšmę žmogaus sveikatai, supažindinant su miego higiena. Meninio ugdymo mokytoja drauge su auklėtojomis pietų miego metu dainavo lopšines vaikams. Ketvirtą savaitę grupėse buvo rengiami poilsio kampeliai, atsinešant patiesalų bei pagalvėlių, spalvinamos mandalos. Visą savaitę grupėse veikla organizuojama tylomis: tylint piešiama, lipdoma, atsigulus ant kilimo klausomasi miesto skleidžiamų garsų.

2019-10-21 Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" vaikų ansamblis dalyvavo lopšelio-darželio "Vyturėlis" organizuotame Muzikiniame rudens spalvų festivalyje. Mūsų ugdytiniai nominuoti kaip dainingiausi. Dainorėlius festivaliui ruošė meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė.

Spalis gražus ne tik rudens spalvomis, bet ir Rožiniu, kuris skiriamas Švenčiausiai Mergelei Marijai. Visą mėnesį, kiekvieną rytą darželio bendruomenė susirinkdavome trumputei maldai į salę. Tyra giesmė ir nuoširdi vaikų malda nuteikia sėkmingai dienai.

2019-10-15 Panevėžio miesto Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos, įgyvendindamos projektą „Švarių rankų jėga“, lankėsi mūsų darželyje ir bendravo su priešmokyklinės grupės ugdytiniais. Sveikutė ir Nežiniukė „Meškučių“ grupės vaikus įtraukė į žaidimą-spektaklį, kurio metu priešmokyklinės grupės vaikai mokė Nežiniukę sveiko gyvenimo būdo, asmens higienos, o pastarosios atsisveikindamos apdovanojo savo naujuosius draugus kvepiančiomis ir dovanojančiomis rankytėms švarą dovanomis.

 

2019-09-25 priešmokyklinės grupės ugdytiniai lydimi auklėtojos Zitos, auklytės Loretos ir tėvelių būrio vyko į Panevėžio gamtos mokyklą, kur dalyvavo ekologinėje-edukacinėje akcijoje „Gamtos kraitelė 2019“. Visa komanda dėliojo gražų svajonių laivą iš daržovių ir vaisių, kurie po parodos atiteko ten gyvenantiems gyvūnams.

2019-09-12 dalyvavome Lietuvos katalikiškųjų mokyklų festivalyje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“ Šiluvoje. Mūsų darželio bendruomenė pagelbėjo organizuojant šį festivalį įsipareigodama organizuoti kūrybines dirbtuves ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. Vaikai lankstė paukščius iš popieriaus.

2019-09-02 nors dar nenusispalvino klevai spalvom gražiausiom, tačiau rytai pasipuošia gilia rasa ir į darželį atkeliauja vaikų būrys, nes laukia jų nauja pradžia.