Vandenėlis - mums visų brangiausias

2018-07-26

Joninės 

2018-06-22

"Paukštelių" grupės vaikai Bistrampolio dvare

2018-06-20

Svečiuose Juozo Miltinio gimnazijos antrokai

2018-06-08

Panevėžio gamtos mokyklos projektas "Auginkime kartu" - "Sėja" 

2018-06-04

Tarptautinė vaikų gynimo diena

2018-06-01

Kapeliono Rimanto Kauniečio kunigystės 25-metis

2018-0530

Vaikų pasirodymas Panevėžio bendruomenių rūmuose

2018-05-26

Mobilus daržas "Meškučių" grupėje 2018 m.

2018-05-10

Priešmokyklinės "Meškučių" grupės vaikų išleistuvės

2018-05-25

"Sveikatos fiesta"

2018-05-21

"Olimpinės viltys"

2018-04-26

"Kiškiai dažo margučius" 

2018-04-05

Gavėnios vakaras

2018-03-21

Graži mūsų Žemelė, saugokime ją

2018-03-20

Pasakų savaitė

2018-03-12

"Gintarėlio" 54-asis gimtadienis

2018-03-05

Vasario 16-osios minėjimas

2018-02-12/2018-02-16

Užgavėnės

2018-02-13

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebono Eugenijaus Troickio kunigystės 20-metis

2018-01-17-

Atsisveikinimas su šv. Kalėdų eglute

2018-01-08

Trys karaliai

2018-01-08

Advento popietė 

2017-12-14

Advento rytmetis Panevėžio lopšelyje-darželyje "Vaivorykštė"

2017-12-15

"Paukštelių" gr. vaikai prie miesto eglutės

2017-12-11

Prisiminimai liepsnelėse 

2017-10-31

Rudenėlio šventė

2017-10-18

Tarptautinė Mokytojų diena

2017-10-05

Aš myliu savo širdį" siekimas

2017-09-29

Derliaus nuėmimas Gamtos mokykloje

2017-09-26

Gyvūnų globos namai

2017-09-28


Paspirtukas 2017

2017-09-19

Lietuvos katalikiškųjų mokyklų festivalis Šiluvoje 

2017-09-07

Rugsėjo 1-ojo

2017-09-0153-asis darželio Gimtadienis

2017-03-03