1990 rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Gintarėlis“ perorganizuotas į Katalikiškąjį darželį. Šiandien visa darželio bendruomenė ir svečiai minėjome lopšelio-darželio „Gintarėlis“ katalikiškos veiklos 30-metį. Patys gražiausi sveikinimai ir palinkėjimai skriejo iš svečių lūpų kartu su Šventosios dvasios simboliu – balandžiu. Dieviškos palaimos, bendrystės, katalikiškų tradicijų puoselėjimo ir dar daug visko palinkėjo J.E. Vyskupas Linas Vodopjanovas, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, vyriausioji specialistė  Aušra Burbienė, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos komiteto narė Loreta Masiliūnienė, katalikiškų mokyklų direktorės Irena Padkauskienė, Dalia Pakėnienė bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos atstovas vikaras Tomas Paliukėnas,  naujasis mūsų darželio kapelionas Kęstutis Palepšys, buvusios darželio katalikiškos veiklos pradininkės ir puoselėtojos direktorė Laima Zavackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Balabonienė, meninio ugdymo mokytoja Pranciška Adomaitienė, vikaras Mindaugas Šakinis.