GRUPĖS:

  ,,Kiškučių" 1-2 m. lopšelio amžiaus vaikų grupė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Edita Užusienienė, Aura Juozėnaitė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  Daiva Antanaitienė

  

  ,,Katinėlių" 2-7 m. jaunesniojo amžiaus  jungtinė vaikų grupė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jūratė Paršonienė, Rasa Rastauskienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Aušra Buliauskienė

 

 

 ,,Saulutės" 5-6 m. vyresniojo/priešmokyklinio amžiaus jungtinė vaikų grupė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Žibienė, Agnė Pociūtė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Aldona Užusienienė

   

  ,,Paukštelių"  2-3 m. lopšelio amžiaus  vaikų  grupė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Inga Leonienė, Rasa Rastauskienė

   ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Reda Vaitiekūnė

 
 

  ,,Ežiukų“  3-4 m. viduriniojo amžiaus vaikų grupė
 

    ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ilona Vyšniauskaitė , Aura Juozėnaitė

    ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Loreta Skaudienė

                         

Meskiukas

  ,,Meškučių" 5-6 m. priešmokyklinio/vyresniojo  amžiaus vaikų grupė

    priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Rasa Nagelienė, Agnė Pociūtė

    priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Gražina Virbickienė