Vardas Pavardė
Išsilavinimas, kvalifikacija
Specialybė
Mokomieji dalykai
Turimos pareigos
Kristina Brinklienė
Aukštasis, magistras; mokytojas metodininkas; III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pradinių klasių mokytojo profesinė kvalifikacija; verslo vadyba ir administravimas; meninio ugdymo pedagogas
Ikimokyklinis ugdymas; pradinis ugdymas
Direktorė
 
Dana Aliukienė
 
Aukštesnysis, mokytojas metodininkas
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
 
Ikimokyklinis ugdymas
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
 
Jūratė  Paršonienė
 
 
 
Spec. vidurinis,
mokytojas metodininkas
 
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
 
 
Ikimokyklinis ugdymas
 
 
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
         
Arlanda Mašalienė
Aukštasis universitetinis, mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
   
   
Inga Leonienė
Spec. vidurinis, mokytojas metodininkas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Nagelienė
Aukštasis, vyresn. mokytojas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Pradinis ugdymas,
ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja
   
Edita Užusienienė Aukštasis koleginis (mokosi), mokytojas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Ikimokyklinis  ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Asta Žibienė 

 

 

 

 

Rasa Rastauskienė 

 

 

 

Aura Juozėnaitė 

 

 

 

 

 

Ilona Vyšniauskaitė 

 

 

 

Agnė Pociūtė

 

Aukštesnysis, mokytojas 

 

 

 

 

Aukštasis koleginis          (mokosi), mokytojas 

 

 

 

Aukštasis koleginis,              mokytojas 

 

 

 

 

Aukštasis koleginis (mokosi),              mokytojas 

 

 

 

Aukštasis universitetinis

Aukštasis koleginis (mokosi),              mokytojas

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija 

 

 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija

 

 

 Lietuvių kalbos mokytojo profesinė kvalifikacija

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija

 

Ikimokyklinis  ugdymas 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

 

  Ikimokyklinis ugdymas 

 

 

 

 

Ikimokyklinis ugdymas

 

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 

 

 

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Kristina Miliškevičienė Aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Muzikos mokytojas Muzika Meninio ugdymo mokytoja

 

Rūta Valentonienė

 

Aukštasis universitetinis

 

Mokytojo profesinė kvalifikacija

 

Specialusis ugdymas

 

Logopedė

 

Laima Gabalienė

 

Aukštesnysis, mokytojas

 

Muzikos mokytojas

 

Ikimokyklinis  ugdymas

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja