PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ NUOSTATAI