Vaiko registracija

Naudotojo vadovas (tėvams)

Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų visos dienos mokyklos veiklos tvarkos aprašas

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokyklas tvarkos aprašas

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo

Įsakymas dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas  dėl darbo vasaros laikotarpiu „Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“