Maitinimas

Maistas gaminamas Panevėžio lopšelio-darželio Gintarėlis virtuvėje, vaikai valgo grupėse. Ugdytiniai maitinami 3 kartus
 per dieną: pusryčiai – 8.30, pietūs – 12.00 ir vakarienė – 15.40 val. Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių lopšelio, darželio ir priešmokyklinėje grupėse. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgiau kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. 

Nemokamo maitinimo kainų pokytis nuo 2024-01-01

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą 2022-07-11 Nr. 1-234

Sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

SAM įsakymas dėl maitinimo tvarkos pakeitimo

Kainos nuo 2022-09-01 
1 maitinimo išlaidos EUR* 2 maitinimų išlaidos EUR* 3 maitinimų išlaidos EUR*
Lopšelio grupės mokiniams
1,47 2,15 2,83
Darželio grupės mokiniams
1,68 2,45 3,22
Priešmokyklinės grupės mokiniams
nemokami 0,77 1,54
Mokestis įstaigos reikmėms – 11,50 EUR/mėn.