Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos respublikos darbo kodeksas

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas

Darbo apmokėjimo sistema 2023 m.

Lietuvos respublikos higienos normos

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" darbo tvarkos taisyklės

Panevėžio  lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" mokytojų ir darbuotojų etikos kodeksas

Panevėžio  lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" informacinių technologijų, kompiuterinės įrangos ir ryšio priemonių naudojimo tvarka

Panevėžio  lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai