2022–2024 metų korupcijos prevencijos programa

Informaciją apie  apgaulę ir  korupciją Panevėžio lopšelio-darželio darbuotojai, bendruomenės nariai gali  teikti  raštu,  elektroniniu  paštu  ar  kitais  jiems  prieinamais  būdais  (viešinama Panevėžio lopšelio-darželio svetainėje   https://gintarelis.info/).