Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" bendruomenė  kiekvieną gegužės mėnesio rytą, skiria Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui.

Kartu su mūsų bendruomene šiame rytmetyje dalyvavo ir Paulių Kapucinų vienuolis (kunigas) brolis Mykolas. Vėliau jis bendravo su vaikučiais grupėse, pasakodamas apie save ir savo draugą meškiuką Pranciškų, laimino vaikus.

Vaikų poilsio metu, jis dalijosi savo patirtimi su lopšelio-darželio darbuotojais.