Jos metu garbinama gamta – augalija bei naminiai gyvuliai. Sekminių šventės ritualuose didelis dėmesys yra skiriamas augalams. Mūsų darželio bendruomenė ją paminėjo giedodami giesmeles Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje, o grįžę į darželį vaišinomės gardžia kiaušiniene.