Šiandiena visi žodžiai, dainos, eilės, šokiai – Tau, Tėvyne, mylima!