ĮSAKYMASĮSAKYMASDĖL PANEVĖŽIO MIESTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO UGDYMOĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMOPROGRAMAS, KARANTINO METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IRSAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 1 D.ĮSAKYMO NR. A-280 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

Darbo užmokesčio įstatymas 2020 (Informacija darbuotojamas)

Darbo pajėgumas 2020 m. vasara

2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa

Vaikų lankomumo tvarka

Lopšelio-darželio darbas vasaros metu 2020 m.

REKORDO SIEKIMO ,,DAUGIAUSIA VAIKŲ TALPINANTIS PARAŠIUTO KUPOLAS“ NUOSTATAI,,DAUGIAUSIA VAIKŲ TALPINANTIS PARAŠIUTO KUPOLAS“ NUOSTATAI

TĖVELIŲ DĖMESIUI!  

Yra naujas išleistas įsakymas dėl vaikų medicininių pažymų, kurias reikia pateikti įstaigai.
Nuo šiol jos bus elektroninės. Prašau susipažinti su prisegtu dokumentu.

SPRENDIMASSPRENDIMASDĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPESUGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMOPROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR.1-424, PAKEITIMO

E-priėmimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės 

Patyčių prevencija (informacija darbuotojams ir tėveliams)

Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų žmonių

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ISAKYMAS 2017-08-28

Raštas dėl Brandumo

koordinuotu paslaugu skyrimo prasymas

Papildytas atlyginimo aprašas naujais sprendimais (2017-04-28) (Informacija darbuotojamas)