Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupę galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/lina-motuziene-ir-justina-buikauskiene/

  Savivaldybėje planuojama kontaktinė* grupė

 Tėvų grupės vadovių kontaktai: 

Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281

Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676

 * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:

-          pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

arba

-          persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai.

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

Dėl senųjų pagalbos tarnybų telefonų numerių išjungimo

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ savo ugdytiniams ir bendruomenei Rugsėjo 1-osios proga padovanojo nuotaikingą Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį ,,Lėlių cirkas“ . Spektaklio metu visi patyrėme daug gerų emocijų, kurios lydėjo vaikučius visą likusią dieną.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ skelbia atranką logopedo 1 pareigybei užimti.
 
 Darbo krūvis – 32 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
 
Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.
 
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją nuo 6,91–9,71 koeficiento.
 
 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimas vyksta iki 2021 m. rugpjūčio 28 d. 
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. pateikti asmeniškai adresu: Katedros g. 11, LT-35236 Panevėžys;
2. siųsti elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 31 d.  
Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir (ar) telefonu.
 
 
 

Džiaugiamės, kad Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra savanorius priimanti organizacija (akreditacijos sprendimas pridedamas).

Kviečiame jaunimą savanoriauti pas mus. Daugiau informacijos rasite čia: http://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
Telefonas pasiteirauti 8 45 43106