Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė sveikina direktorę Kristiną Brinklienę laimėjus konkursą direktoriaus vietai užimti ir naujai tapus lopšelio-darželio direktore.

Džiaugiamės, kad galime tęsti pradėtus darbus ir toliau keliauti kartu, siekti ir įgyvendinti numatytus tikslus.

Linkime Jums stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos, vadovaujant ir toliau lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenei.

Gerbiami tėveliai,

prašome susipažinti su algoritmu/schema „Kada skelbiamas IPRR“ (pridedama) ir pasitvirtinus susirgimui COVID-19 liga, gripu ar ūminės viršutinių takų infekcijoms prašome skubiai ir atsakingai informuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklą.


Pagarbiai direktorė Kristina

 

Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupę galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/lina-motuziene-ir-justina-buikauskiene/

  Savivaldybėje planuojama kontaktinė* grupė

 Tėvų grupės vadovių kontaktai: 

Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281

Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676

 * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:

-          pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

arba

-          persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai.

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

Dėl senųjų pagalbos tarnybų telefonų numerių išjungimo

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ skelbia atranką logopedo 1 pareigybei užimti.
 
 Darbo krūvis – 32 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.
  
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją nuo 6,91–9,71 koeficiento.
 
 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimas vyksta iki 2021 m. rugpjūčio 28 d. 
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. pateikti asmeniškai adresu: Katedros g. 11, LT-35236 Panevėžys;
2. siųsti elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 31 d.  
Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir (ar) telefonu.
 
 
 

Džiaugiamės, kad Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ yra savanorius priimanti organizacija (akreditacijos sprendimas pridedamas).

Kviečiame jaunimą savanoriauti pas mus. Daugiau informacijos rasite čia: http://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste
Telefonas pasiteirauti 8 45 43106

Lietuvos sveikuolių sąjunga kviečia į unikalią, edukacinę, 9 online seminarų programą „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“. 
 

Vaikų auklėjimas yra vienas svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime, Vieni auklėjime akcentuoja tai, ką vaikui reikia žinoti, mokėti, suprasti. Mums sako: reikia, nes  … reikia, kad ….. Kitas auklėjimo žvilgsnis orientuotas į tai, kaip pasiekti gerai žinomą privalai, privalai, privalai. Ji sako: norint … būtina, kad … būtina …. 

Mūsų programa siekia tik vieno tikslo: padėti tėvams, mokytojams ar pedagogams suprasti save, suprasti auklėjimo sąlygas, suprasti vaiką, priimti jį, išgirsti jo vidinę būseną, pamatyti, kas įmanoma auklėjant, o kas neįmanoma. 

Programą ves tikras profesionalas, charizmatiškas, suprantantis kitus ir mokantis išgirsti bei įsijausti lektorius, humanistinės pedagogikos ekspertas Aleksej Babajanc, turintis daugiau nei 30 metų darbo praktikos su vaikais, paaugliais, tėvais ir mokytojais. Aleksej Babajanc yra praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius, pedagogas, psichologas – konsultantas.

 

Programa


patogupirkti.lt

Aktuali Informacija

Algoritmai kaip elgtis turėjus sąlyti su covid-19 sergančiuoju:

1.Jei sąlyti turėjo nevakcinuotas ir nepersirgęs

2.Jei sąlyti turėjo vaikas ikimokyklinėje įstaigoje

3.Jei sąlyti turėjo vaikas ne ugdymo įstaigoje

4.Jei sąlyti turėjo vaikas bendrojo lavinimo mokykloje

5.Jei sąlyti turėjo vakcinuotas arba persirgęs

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE

OV ekstremalios situacijos 2021-06-30

Dėl nemokamo maitinimo


Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje yra informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą. Taip pat yra pateikta ir apie mokestį ugdymo reikmėms. Išsamesnė informacija šiame puslapyje: https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html 

Nuo 2020 m. gruodžio 09 d. įsigalioja nauji karantino paskelbimo reikalavimai (raštas prisegamas).

Atkreipiame dėmesį, kad lopšelis-darželis „Gintarėlis“ dirba įprastai (tiesioginiu būdu).

Rekomenduojame tėvams, turintiems galimybę dirbti nuotoliniu būdu, nevesti vaikų į darželį.

Prašome sekti elektroninio dienyno ir facebook (uždara lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupė) platformų pagalba skelbiamą informaciją apie įvykius lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

Informacija apie miesto ugdymo įstaigose taikomą infekcijų plitimą ribojantį režimą

Atminitnė tėvams

Gintarėlio Covid ligos prevencinis planas

įsakymas ekstremalios situacijos grupės sudarymo (1)

IU ir PU proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka ir priemonių planas

Algoritmai, kaip elgtis Covid 19 metu

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2263)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINO SĄLYGŲ PAKEITIMO

Priešmokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu veiklų tvarkaraštis

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas karantino metu

Koronaviruso plitimo valdymas