Kviečiame Panevėžio miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai" (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://www.google.com/url?q=https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/%23tikslai&source=gmail&ust=1639649327134000&usg=AOvVaw3FGkJgp4ybmmWt0dMmhJMl">https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupes galima čia:

https://www.google.com/url?q=https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/&source=gmail&ust=1639649327134000&usg=AOvVaw1IZT2iJ0viCM068z5p43K1">https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/panevezio-savivaldybes-grupe/

  Savivaldybėje planuojamos kontaktinės* grupės

 Tėvų grupių vadovių kontaktai:

 Renata Vasiliauskienė, tel. 8 685 70 436

Vijolė Miškinienė, tel. 8 685 71 792

 Justina Buikauskienė, tel. 8 685 73 676

Lina Motūzienė, tel. 8 685 73 281

 

* Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:

-pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų; arba 

- persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); ir, kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi grupių  vadovai.

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.

Beneris_viešinimui_Nr._1_1_1.png