Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką mokytojo pareigoms užimti 1 etatu, darbo krūvis – 36 val. per savaitę

Sutartis terminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą bei kvalifikaciją (galimas koeficiento intervalas – 7,47 –  9,28).

3. Darbo sutartis nuo 2022 m. gruodžio 1 d.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6) galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai sekretoriui arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.  

Dokumentai priimami iki 2022 m. lapkričio 29 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val., adresas –  Katedros g. 11, Panevėžys.

                      Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 10.00 val.  Išsamesnė informacija apie atranką tel. (8 45) 43 10 67 .

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Kristina Brinklienė