Informacija

Trumpa informacija.

Vadovaujantis, LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Prašymą nemokamiems pietums gauti vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turi pateikti Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui (toliau – Skyrius).

Į Skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio mieste, taip pat faktiškai gyvenantys Panevėžio mieste asmenys, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašytume pareiškėjų prašymus teikti nuotoliniu būdu: per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), elektroniniu paštu ar paštu.

Skyriaus adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys.

Skyriaus elektroninis paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija teikiama telefonu: 845-501249.

Prašymo – paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma yra pateikta Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje panevezys.lt – Paslaugos – Administracinės paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas.

Gyvas gyventojų priėmimas galimas tik tokiu atveju, jei asmuo neturi galimybės pateikti prašymo jokiu kitu būdu.

 

PRAŠYMAS

ĮSAKYMAS DĖL DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO VALDYMO PRIEMONIŲ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Higienos laikymosi veiksmų planas