2020-10-30 iniciatyvos „Vėlinių puokštės“ papuošė užmirštus ir apleistus kapus. Ši iniciatyva vyksta kiekvienais metais norint pagerbti mirusiuosius, kurių kapai nebelankomi ar apleisti, bet neužmiršti. Ugdytiniai kartu su tėveliais gamina Vėlinių puokšteles, kuriomis vėliau pagerbia išėjusiuosius.