Nuoširdžiausi sveikinimai gimimo dienos proga nuo lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" bendruomenės.

Tegul visada ir visur Jus lydi Dievo palaima ir Angelas Sargas tesaugo Jus.