Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis" puoselėja katalikiškąją kryptį ir spalio mėnesį paskyrė Rožinio kalbėjimui.

Š.m. spalio 22d. prisidėjome prie bėgimo akcijos „In Memoriam“, kuri skirta, žuvusiems Lietuvos kariams pagerbti. Visa bendruomenė bėgome aplink darželį apie 1 km. 

#InMemoriamKariams

Š.m. spalio 20d. lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė apsijungė gerumui ir pasidalino, atneštomis rudens gėrybėmis, su šv. Juozapo senelių globos namų gyventojais.

Sveikiname ikimokyklinio ugdymo mokytoją Jūratę Paršonienę už edukacinių aplinkų kūrimą bei bendruomenės puoselėjimą ir skiriame ŠMSM padėką.