Sveikiname ikimokyklinio ugdymo mokytoją Jūratę Paršonienę už edukacinių aplinkų kūrimą bei bendruomenės puoselėjimą ir skiriame ŠMSM padėką.