Š.m. spalio 20d. lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė apsijungė gerumui ir pasidalino, atneštomis rudens gėrybėmis, su šv. Juozapo senelių globos namų gyventojais.