Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis" puoselėja katalikiškąją kryptį ir spalio mėnesį paskyrė Rožinio kalbėjimui.