Su vyresniais ugdytiniais prieš Vėlines aplankėme senus apleistus kapus.

Juos papuošėme ir pagerbėme vaikučių atneštomis vėlinių puokštėmis, žvakelėmis ir sukalbėjome maldą už mirusius.