95-erių metų Panevėžio vyskupijos proga, Kristaus Karaliaus Katedroje lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ pravedė ugdytinių ir darbuotojų adoracinę valandėlę, kurios metu skambėjo giesmelės, kalbėjome maldeles, mokinomės pabūti tyloje mintimis su Dievu.