Adventas – prieškalėdinis laukimo ir susikaupimo laikotarpis. Tai laikas pradėti ruoštis didžiausiam metų įvykiui namuose, paskleisti juose artėjančių švenčių kvapą ir uždegti Advento vainiko žvakes, simbolizuojančias: Viltį, Tikėjimą, Džiaugsmą ir Ramybę.

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenę Advento popietės metu aplankė mokyklos kapelionas Kęstutis ir sesė Elija. Giedojome giesmes, pynėme Advento vainiką, vieni kitiems linkėjome nuoširdžius linkėjimus, dalinome gerumo dovanas.