Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė prisidėjo prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“