Rudenėlio gėrybėmis visa lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" bendruomenė dalinosi su šv. Juozapo senelių globos namais ir Betliejaus valgyklėle