Kaip ir kiekvienais metais prieš lapkričio 1 d. pagerbiame mirusiuosius, aplankydami jų kapelius, padėdami gėlių, uždegdami žvakelę ir sukalbėdami maldelę.