Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" komanda kartu su partneriais iš Estijos, įgyvendindama tarptautinį Nordplus Junior 2022 projektą ,,Žalieji kampeliai darželiuose ir pradinėse mokyklose", lankėsi Islandijoje, Reykjaviko mieste, Blasaril darželyje. Projektu siekiamas bendradarbiavimo stiprinimas tarp Šiaurės/Baltijos šalių (Islandija, Estija) mokyklų, siekiant ekologiškesnės ateities.

Projektas finansuojamas Nordplus Junior programos lėšomis.

Daugiau apie projektą : https://nordplusgintarelislt.blogspot.com/

#nordpluscontactseminar2022

#letstalkaboutnordplus

#Nordplus

#nordplusjunior