Lino šiltas mėlynumas.

Ievos baltas baltas krūmas.

Ežio vaikas krūme miega.

Tulpė išlenda iš sniego.

Upėn veržiasi upelis.

Vilniun veda ilgas kelias.

Aušta. Keliasi gamta.

Kas prabunda? LIETUVA.

Lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo - Lietuvos Nepriklausomybės dieną - Vasario 16-ąją!