Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ bendruomenė prisidėjo prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Ilgalaikės programos ,,Komandinis darbas su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais"

https://read.bookcreator.com/pf0DeKS4uaT2q3KaM7wHJGnchhm1/Rvh3KM5IQgyFpmHtZTjvlA