2019-07-02 prasidėjus vasarai, direktorė Kristina Brinklienė įstaigos darbuotojams organizavo edukacinę kelionę „Mokyklos kultūros stiprinimas, puoselėjant bendruomenę vienijančias vertybes“. Aplankėme Panemunės pilis, vienoje iš jų dalyvavome teatralizuotoje istorijoje „Gyvenimas pilyje“, užkopėme į Veliuonos Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios varpinę, iš kur atsivėrė pasakiškas Nemuno vingis. Nuostabiai praleistas laikas bendraujant, keliaujant ir pasisemiant puikių emocijų.

 

2019-06-13 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko seminaras „Įvairiapusis vaiko ugdymas ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje“, kurio metu savo darbo patirtimi su Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogėmis dalinosi mūsų logopedė Asta Rinkūnienė, meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė bei Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė. Pastaroji pranešėja ne tik pedagogams pristatė teorinę metodikos „Vaikų meninė raiška, aptariant žymių menininkų kūrybą“ dalį, bet ir organizavo praktinę pačių pedagogų veiklą. Galime pasidžiaugti, kad seminaras pavyko, nes buvo pasiektas užsibrėžtas tikslas – tobulinti pedagogų ir specialistų kūrybiškumą siekiant sužadinti iniciatyvą, naujų idėjų atradimą organizuojant vaikų ugdymą(si).

2019-06-04 Šiaulių jėzuitų mokykloje vyko katalikiškųjų mokyklų mažosios sporto žaidynės "MAGIS“. Mūsų darželį atstovavo Amelija Bernotavičiūtė, Radvilė Senkutė, Fausta Birbilaitė, Ema Urbonavičiūtė, Armandas Bernotavičius, Aronas Ziniukas, Majus Kriaučiūnas ir Lukas Ramonis, o šią komandą lydėjo ir įstaigą atstovavo direktorė Kristina Brinklienė, auklėtojos Marijona Preidienė ir Rasa Nagelienė. Komandos sąstatas puikus, nes laimėta PIRMOJI VIETA!!!

2019-05-17 "Meškučių" grupės vaikai vyko į meninio ugdymo mokytojos Kristinos Miliškevičienės suorganizuotą edukaciją "Vargonai" Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Vaikai susipažino su vargonais, jų skambesiu ir net giedojo patys. Su šiuo grožiu vaikus supažindino vargonininkė Liuda Vėžytė.

2019-05-06 meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė, bendradarbiaudama su grupių auklėtojomis vykdė projektą - muzikiniai vakarai mamytėms - "Pats svarbiausias žmogus - Mamytė".

2019-04-26 Gargžduose įvyko Lietuvos ikimokyklinių įstaigų "Gintarėliai" sambūris, kurio tema "Sėkmės istorija - projektinė veikla". Susirinkę visos Lietuvos "Gintarėlių" atstovai dalinosi savo patirtimi skaitydami pranešimus. Mūsų įstaigai atstovavo direktorė Kristina Brinklienė, logopedė Asta Rinkūnienė, meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė