2019-07-02 prasidėjus vasarai, direktorė Kristina Brinklienė įstaigos darbuotojams organizavo edukacinę kelionę „Mokyklos kultūros stiprinimas, puoselėjant bendruomenę vienijančias vertybes“. Aplankėme Panemunės pilis, vienoje iš jų dalyvavome teatralizuotoje istorijoje „Gyvenimas pilyje“, užkopėme į Veliuonos Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios varpinę, iš kur atsivėrė pasakiškas Nemuno vingis. Nuostabiai praleistas laikas bendraujant, keliaujant ir pasisemiant puikių emocijų.

 

2019-06-13 Panevėžio lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko seminaras „Įvairiapusis vaiko ugdymas ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje“, kurio metu savo darbo patirtimi su Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogėmis dalinosi mūsų logopedė Asta Rinkūnienė, meninio ugdymo mokytoja Kristina Miliškevičienė bei Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė. Pastaroji pranešėja ne tik pedagogams pristatė teorinę metodikos „Vaikų meninė raiška, aptariant žymių menininkų kūrybą“ dalį, bet ir organizavo praktinę pačių pedagogų veiklą. Galime pasidžiaugti, kad seminaras pavyko, nes buvo pasiektas užsibrėžtas tikslas – tobulinti pedagogų ir specialistų kūrybiškumą siekiant sužadinti iniciatyvą, naujų idėjų atradimą organizuojant vaikų ugdymą(si).