Kviečiame paremti Panevėžio lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“, tai padaryti galite pervesdami 1,2 proc. GVP.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki liepos 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (1,2 proc.) būtų pervesti įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512. Skirdami labdarą ir paramą Mūsų lopšeliui-darželiui, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.  Mes šiais metais jau atlikome ,,Katinėlių“ grupės prausyklos ir tualeto kapitalinį remontą, ,,Paukštelių“ grupės prausykloje ir tualete – kosmetinį remontą, rekonstruosime krepšinio aikštelę (keisime dangą atitinkančią HN reikalavimus, kursime edukacines erdves laiptinėse).

Apie gautų pinigėlių panaudojimą informuosime mokyklos svetainėje www.gintarelis.info

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 proc. pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, įstaigos kodas – 190376882, adresas Katedros g. 11, Panevėžys.

Formą FR0512 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt arba internetinėje svetainėje www.gintarelis.info parama 2 %.

Ačiū

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė

Kristina Brinklienė

2020 m. vasarį įvyko vaikų muzikos ir dailės festivalis „Dainų ir spalvų karuselė“, kurį organizavo Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija. Vaikus festivaliui ruošė menino ugdymo mokytoja ir logopedė.

 

Kovo 11-oji mūsų įstaigoje paminėta gaminant vėjo malūnėlius ir jais puošiant darželio kiemo erdves.