2020-09-08 mūsų darželio atstovai išlydėjo darželio kapelioną Rimantą Kaunietį skleisti dvasinės šviesos į kitą parapiją. Bet norėdami, kad kapelionas neužmirštų "Gintarėlio" darželio ir visos bendruomenės, dovanojome gintarinę pušelę. Lai ji kunigo rankomis puoselėjama auga naujuose namuose ir savo gintariniais spygliais primena "Gintarėlį"

2020-09-08 vaikai sulaukė dovanų nuo savo draugų, Balio ir Stepo, tėvelių. Visi vaikai gavo asmenines dovanėles - užduočių knygelę apie dantukų priežiūrą ir spalvingą dantų šepetėlį. NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME BALIO IR STEPO TĖVELIAMS UŽ RŪPESTĮ MŪSŲ VAIKUČIŲ DANTUKAIS, EDUKACINĘ VEIKLĄ IR SMAGIAS DOVANĖLES

Kiekvienas žmogus pasirenka savo kelią ir tik dėl jam vienam suprantamų priežasčių. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Bronė taip pat pasirinko savo kelią, į kurį mes ją išlydėjome skaudančiomis širdimis, nes šis pedagogas daug metų skyrė šiam darželiui, jame ugdomiems vaikams ir dirbančiam kolektyvui. Mes jai palinkėjome kuo didžiausios sėkmės ir Dievo palaimos jos pasirinktame kelyje.

2020-08-14 Vasarai besibaigiant ir džiuginant savo gėrybėmis minimos Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. Šią dieną yra šventinami žolynai, nes tikima, kad Marijai žengus į dangų jos kape buvo rastos tik gėlės. Žolynų puokšteles rinko ir rišo vaikai ruošdamiesi rytojaus Žolinių iškilmėms.